ป้ายกำกับ สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566

1