สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- ตุลาคม 2565 <DOWNLOAD>
- พฤศจิกายน 2565 <DOWNLOAD>
- ธันวาคม 2565 <DOWNLOAD>
- มกราคม 2566 <DOWNLOAD>
- กุมภาพันธ์ 2566 <DOWNLOAD>
- มีนาคม 2566 <DOWNLOAD>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง