ป้ายกำกับ การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566

การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566
การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566

1679560258 0 410

- คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี [DOWNLOAD] - แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos Don ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี [DOWNLOAD] - กิจกรรมที่เสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมข

1