ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

    1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565 [อ่านประกาศที่นี่]

    2. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 4 ม.ค. 2566 [อ่านประกาศที่นี่]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง