ป้ายกำกับ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1657282784 0 624

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีได้จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของหน่วยงาน โดยมีช่องทางซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ ช่องทางที่ 1 โทรศัพท์ 039 -321-149 โทรสาร 0

1